Monday, 12 November 2012

LATIHAN KATA HUBUNG

Bulatkan jawapan yang betul.

1. Abu ( dan   kerana  )  Ah Fatt berenang di tepi sungai.

2. Mereka tidak pergi bermain badminton ( sambil    kerana ) hujan.

3. Sharifah menyanyi ( lalu   sambil ) mengelap cermin tingkap.

4. Walaupun Mei Ling seorang yang miskin (   tetapi   supaya  )  rajin.

NOTA

KATA HUBUNG

  1. digunakan untuk menghubungkan kata, frasa dengan frasa, ayat dengan ayat.
  2. contoh: sambil, kerana, tetapi dan supaya.

  • sambil- Datuk duduk di sofa sambil membaca majalah.
                      - (menunjukkan dua aktiviti yang dilakukan pada masa yang sama)

  • kerana- Adik minum banyak air kerana berasa dahaga.
                    - ( menunjukkan sebab)

  • tetapi-  Ai Ling cantik tetapi sombong.
                   - (menunjukkan sesuatu yang bertentangan)

  • supaya- Murid- murid menggulang kaji pelajaran supaya lulus dalam ujian.
                     - ( menyatakan tujuan)    

Lagu Tiga Kupang

Sunday, 11 November 2012