Monday, 12 November 2012

NOTA

KATA HUBUNG

  1. digunakan untuk menghubungkan kata, frasa dengan frasa, ayat dengan ayat.
  2. contoh: sambil, kerana, tetapi dan supaya.

  • sambil- Datuk duduk di sofa sambil membaca majalah.
                      - (menunjukkan dua aktiviti yang dilakukan pada masa yang sama)

  • kerana- Adik minum banyak air kerana berasa dahaga.
                    - ( menunjukkan sebab)

  • tetapi-  Ai Ling cantik tetapi sombong.
                   - (menunjukkan sesuatu yang bertentangan)

  • supaya- Murid- murid menggulang kaji pelajaran supaya lulus dalam ujian.
                     - ( menyatakan tujuan)    

4 comments: