Sunday, 2 December 2012

NOTA

KATA NAMA AM

·   ialah kata yang digunakan untuk menyatakan orang, binatang, benda dan tempat secara umum.
·   ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan setiap ayat.
·   contohnya seperti yang berikut:

1.orang - bapa, polis, jururawat
2.binatang  - arnab, rama-rama, zirafah
3.benda - buku, kasut, meja
4.tempat - dewan, stadium, sekolah

No comments:

Post a Comment